ประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์บริการวิชาการ(ทะเบียนและวัดผล)

 

Most downloaded files

ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณวิจัยปี 2559 (ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณวิจัยปี 2559)
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้น (คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้น)
ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณวิจัยปี 2558 (ดาวน์โหลดเอกสารของบประมาณวิจัยปี 2558)
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ปีการศึกษา 2554 (รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มคอ.7) ปีการศึกษา 2554)
 
Powered by Phoca Download